Logo Sky & Limited

Grafický návrh značky včetně základního manuálu s popisem parametrů pro její použití.